Otto D. Duintjer

Publicaties tot 1980

Duintjer, O.D., 1966, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant. Proefschrift Universiteit Leiden, Universitaire Pers Leiden.

Duintjer, O.D., 1967, “Moeilijkheden en mogelijkheden bij een verscheidenheid van filosofieën”, Wijsgerig Perspectief, 7:5, pp. 255-269.

Duintjer, O.D., 1970, “Moderne wetenschap en waarde­vrijheid”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 62:1, januari, pp. 22-44. Ook in: T. de Boer en A.J.F. Köbben (red.), Waarden en wetenschap. Bilthoven: Ambo, 1974, pp. 20-45.

Duintjer, O.D., 1977, Rondom regels—wijsgerige gedachten omtrent regelgeleid gedrag. Amsterdam/Meppel: Boom. Derde druk: 1985.