Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Otto D. Duintjer

Publicaties tot 1980

Duintjer, O.D., 1966, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant. Proefschrift Universiteit Leiden, Universitaire Pers Leiden.

Duintjer, O.D., 1967, “Moeilijkheden en mogelijkheden bij een verscheidenheid van filosofieën”, Wijsgerig Perspectief, 7:5, pp. 255-269.

Duintjer, O.D., 1970, “Moderne wetenschap en waarde­vrijheid”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 62:1, januari, pp. 22-44. Ook in: T. de Boer en A.J.F. Köbben (red.), Waarden en wetenschap. Bilthoven: Ambo, 1974, pp. 20-45.

Duintjer, O.D., 1977, Rondom regels—wijsgerige gedachten omtrent regelgeleid gedrag. Amsterdam/Meppel: Boom. Derde druk: 1985.