Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Otto D. Duintjer

Publicaties 1980-2000

Duintjer, O.D., 1983, “Produceren en andere wijzen van mens-zijn. Een onderzoek naar uitgangspunten bij Marx die liggen in het verlengde van de overheersende traditie”, Tijdschrift voor Filosofie, 45:3, pp. 421-458.

Duintjer, O.D., 1984, “Over natuur, vervreemding en heelwording”, in W. Achterberg en W. Zweers (red.), Milieu­crisis en filosofie, Amsterdam: Ekologische Uitgeverij, pp. 189-207.

Duintjer, O.D., 1985, “Spiritualiteit en de maatschappelijke wedren naar eindeloze expansie”, Civis Mundi, 24:4, 162-167.

Duintjer, O.D., 1986, “De moderne verstrengeling van wetenschap, techniek en industrie als expansief ‘Selbst­zweck’”, in G.M. Huussen en H.E.S. Woldring (red.), Werken met wijs­begeerte: een cultuurprobleem, Delft: Eburon (Filoso­fische Reeks van de Centrale interfaculteit, Universiteit van Amsterdam, No. 19), pp. 25-36.

Duintjer, O.D., 1988a, Rondom metafysica. Over “transcendentie” en de dubbelzinnigheid van metafysica. Amsterdam: Boom.

Duintjer, O.D., 1988b, Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Baarn: Ambo.

Duintjer, O.D., 1988c, “Techniek en werkelijkheid”, in A. Dekker (red.), Waarden in onze technische cultuur. Kampen: Kok (Kamper Cahiers, dl. 62), pp. 8-25.)

Duintjer, O.D., 1991, “Leven we om te produceren of produceren we om te leven?” in Ger Groot en Jaffe Vink (red.), Letter & Geest: Opstellen over cultuur (selectie van teksten uit de vrijdagse katern Letter & Geest van het dagblad Trouw), Zoetermeer: Meinema, pp. 98-105.