Otto D. Duintjer

Publicaties 1980-2000

Duintjer, O.D., 1983, “Produceren en andere wijzen van mens-zijn. Een onderzoek naar uitgangspunten bij Marx die liggen in het verlengde van de overheersende traditie”, Tijdschrift voor Filosofie, 45:3, pp. 421-458.

Duintjer, O.D., 1984, “Over natuur, vervreemding en heelwording”, in W. Achterberg en W. Zweers (red.), Milieu­crisis en filosofie, Amsterdam: Ekologische Uitgeverij, pp. 189-207.

Duintjer, O.D., 1985, “Spiritualiteit en de maatschappelijke wedren naar eindeloze expansie”, Civis Mundi, 24:4, 162-167.

Duintjer, O.D., 1986, “De moderne verstrengeling van wetenschap, techniek en industrie als expansief ‘Selbst­zweck’”, in G.M. Huussen en H.E.S. Woldring (red.), Werken met wijs­begeerte: een cultuurprobleem, Delft: Eburon (Filoso­fische Reeks van de Centrale interfaculteit, Universiteit van Amsterdam, No. 19), pp. 25-36.

Duintjer, O.D., 1988a, Rondom metafysica. Over “transcendentie” en de dubbelzinnigheid van metafysica. Amsterdam: Boom.

Duintjer, O.D., 1988b, Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Baarn: Ambo.

Duintjer, O.D., 1988c, “Techniek en werkelijkheid”, in A. Dekker (red.), Waarden in onze technische cultuur. Kampen: Kok (Kamper Cahiers, dl. 62), pp. 8-25.)

Duintjer, O.D., 1991, “Leven we om te produceren of produceren we om te leven?” in Ger Groot en Jaffe Vink (red.), Letter & Geest: Opstellen over cultuur (selectie van teksten uit de vrijdagse katern Letter & Geest van het dagblad Trouw), Zoetermeer: Meinema, pp. 98-105.