Otto D. Duintjer

Duintjer, O.D., 2007, “De innerlijke weg: hoezo?"

Een iets andere versie verscheen in de bundel van Theo van Leeuwen en Heidi Muijen (red.), De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking, Kampen: Ten Have, pp. 18-34.