Otto D. Duintjer

Otto D. DuintjerEmeritus hoogleraar Filosofie en SpiritualiteitUniversiteit van AmsterdamDuintjer, O.D., 2007, “De innerlijke weg: hoezo?"


Klik op deze link voor de volledige, door de schrijver geautoriseerde tekst.


Een iets andere versie verscheen in de bundel van Theo van Leeuwen en Heidi Muijen (red.), De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking, Kampen: Ten Have, pp. 18-34.