Otto D. Duintjer

Otto Dirk Duintjer (Amsterdam, 30 april 1932-Heemstede, 23 november 2020) was een Nederlands filosoof. Hij doorliep zowel het gymnasium alpha als bèta, en studeerde aanvankelijk theologie in Amsterdam (VU en UvA), en vervolgens filosofie aan de Universiteit van Groningen, waar hij in 1960 cum laude afstudeerde.

Van 1960 tot 1970 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1966 bij C.A. van Peursen cum laude promoveerde op het proefschrift De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant. 

Otto Duintjer was mede-oprichter van de Stichting Filosofie Oost-West, en lange tijd lid van de Programmaraad. Als docent verzorgde hij er vele lezingen en cursussen op het gebied van filosofie en spiritualiteit.

Van 1970 tot 1987 was hij hoogleraar Kennisleer en Metafysica aan de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 1987 tot aan zijn emeritaat in 1997 had hij de opdracht Filosofie en Spiritualiteit aan dezelfde universiteit.